Arrangement

Næringslivslunsj

Mosjøen Næringsforening står bak næringslivslunsjer med jevne mellomrom. Der vi ber medlemmene inn til ulike presentasjoner og diskusjoner.

Arrangementer

Mosjøen Næringsforening jobber aktivt for å utvikle Mosjøen som arrangementsby. Næringsforeningen står bak større arrangement som Tiendebytte, Hanedagene, HI-dagen, Gullhanen m.fl.. Mer info: