Vi ønsker din bedrift som medlem!

Mosjøen Næringsforening (MNF) er en sammenslutning av de gamle foreningene Mosjøen Handelstandsforening og Mosjøen Håndverk- og Industriforening. MNF skal ivareta det beste av tradisjonene fra alle foreningene og føre disse videre.

Mosjøen Næringsforening ønsker å bli vidtfavnende og representativ for distriktets mangfoldige næringsliv. Medlemmer fra alle bransjer ønskes velkommen.

Vi har grunn til å tro at vi blir hørt, og resultater vil vise seg etter hvert. Vår stemme høres bedre hvis vi er mange og samstemte.

Årskontingent og Serviceavgift

Årskontingent er pr bedrift pr 1. januar 2009 besluttet av årsmøtet i 2008 å være: kr 300.-

Utover en fast lik kontingent pr. medlem har årsmøtet i 2008 besluttet å avregne en serviceavgift knyttet opp mot hvert medlems antall årsverk i sin virksomhet. Årsmøte vedtok enstemmig å øke serviceavgiften med 50 %. 25 % skal gå til drift av næringsforeningens arrangementsselskap Generator Mosjøen AS, og øvrige 25 % skal gå til å dekke noe av den store aktiviteten i MNF.

Serviceavgiften er fradragsberettiget i regnskapet for de som har slik fradragsrett og er som følger:

 • 1 – 2 årsverk:           kr   1.200,-
 • 3 – 5 årsverk:           kr   2.400,-
 • 6 – 10 årsverk:         kr   4.800,-
 • 11 – 20 årsverk:       kr   7.200,-
 • 21 – 30 årsverk:       kr   9.600,-
 • 31 – 50 årsverk:       kr 12.000,-
 • 51 – 100 årsverk:     kr 14.400,-
 • 101 – 200 årsverk:   kr 16.800,-
 • Over 200 årsverk:    kr 19.200,-

Medlemstyper:

 • Nyetablerere:   gratis medlemskap og ingen serviceavgift første år
 • Personlige medlemmer:    samlet medlemskontingent og serviceavgift     kr  1.500,-
 • Seniormedlemmer betaler kun kontingent.

Halv årsavgift for innmelding etter 1.7.xx

Innmelding

Meld inn din bedrift her.

Felt merket * er obligatorisk:

Medlemstype:*
BedriftPersonligSeniorNyetablerer

Bedrift / navn:*

Organisasjonsnr:

Besøksadresse:

Postadresse:*

Epost (bedrift):

Telefon: (bedrift)

Antall ansatte:*

Omsetning:

Kontaktperson:*

Epost (kontakt):*

Telefon: (kontakt)

Evt melding: