www.omnord.no

Om:nord

Hvorfor skal vi bli med i Om:Nord? 

  • Bærekraftsrapportering vil etter hvert være et krav for å få gunstige betingelser, og det banken kaller for grønne lån
  • Regjeringen setter krav allerede fra 01.01.2024: 30% av alle offentlige anskaffelser skal omhandle klima og miljø.
  • Flere og flere vektlegger bærekraft og samfunnsansvar i valg av arbeidsgiver
  • Vi ønsker grønne produkter og leveranser fra bedrifter som tar bærekraft på alvor.
14.juni kl.09.00-10.00 Digitalt informasjonsmøte om Kompetanseprogrammet

13.august 11.30-13.00 Trenger din bedrift penger til bærekraftsarbeid? 

04.september 09.00-12.00 Kompetanseprogram: Workshop 1 
Vesentlighetsanalyse del 1 

18.september 09.00-12.00 Kompetanseprogram: Workshop 2
Vesentlighetsanalyse del 2
18.september 12.00-16.00 Kompetanseprogram: Workshop 3
Å sette mål og iverksette tiltak

TBA - Kompetanseprogram: Workshop 4
Rapportering og kommunikasjon

Du melder deg på alle workshops samtidig. Har du fullført vesentlighetsanalysen og ønsker å delta på workshop 3 og 4 send mail til: post@mosjoennf.no

Bare 40 plasser så her er det første bedrift til mølla
 
Bilde