Næringslivslunsjer, frokostmøter

Mosjøen Næringsforening arrangerer næringslivslunsjer og frokostmøter månedlig med ulike temaer.
  • Bedriftspresentasjoner
  • Næringsrettet informasjon
  • Faglige diskusjoner
  • Faglig innhold.

Tusen takk til Sparebank 1 Helgeland for støtten til viktige møteplasser for næringslivet.
15.mai - kl:12.00-13.00 Næringslivslunsj Stedsutvikling
Sted: Bakgården Kultur

18.juni - Årsmøte og sommerfest
Sted: Fru Haugans

Arven
Har du lyst å presentere din bedrift eller har forslag til tema?