Om Mosjøen Næringsforening

Mosjøen Næringsforening feiret 140-årsjubileum i 2023 og er dermed en av de eldste næringsforeninger i Norge. 

Mosjøen Næringsforening er en interesseorganisasjon for over 190 medlemsbedrifter i Vefsn og omegn, og skal arbeide aktivt for å bidra til en positiv næringsutvikling i regionen. 

 

Mosjøen Næringsforening skal oppnå resultater ved:

  • Målrettet å påvirke rammebetingelser for lokalt næringsliv

  • Å bidra til samarbeid på tvers av bransjer og foreninger

  • Å bidra til økt kompetanse innen lokalt næringsliv

  • Å utøve påvirkning mot politiske beslutningstakere

  • Samarbeid med andre næringsaktører

  • Strukturert markedsføring av næringslivet

 

Mål

Mosjøen Næringsforening skal fungere som en positiv, samarbeidende brobygger, som kan bidra til et bedre næringslivsklima, vekst og verdiskapning. 

Kapittel 1 - Filmen om Mosjøen Næringsforening