Vi ønsker din bedrift som medlem!

Mosjøen Næringsforening representerer over 190 medlemmer, og er opptatt av å være tett på bedriftene for å sammen kunne utvikle Mosjøen og regionen rundt. 

HALV pris ut 2024 på serviceavgift om du blir medlem nå. 

Medlemsavgift består av årskontigent 300,- (avgiftsfritt) og serviceavgift (avgiftspliktig) pr årsverk. 
 
 • Nettverk/forening/Gründer 1 år/ENK/1 årsverk 1600,-
 • <2-5 årsverk 3795,-
 • <6-10 årsverk 7289,-
 • <11-20 årsverk 10 782,-
 • <21-30 årsverk 14 277,-
 • <31-50 årsverk 17 771,-
 • <51-100 årsverk 21 266,-
 • <101-200 årsverk 24 759,-
 • <201 årsverk 25 909,-
 • Studenter 300,-
 • Seniormedlemmer 300,-  
   

Hver bedrift eller organisasjon regnes som ett medlem og deltar på årsmøtet med en stemme. Bedriftsmedlemmene kan delta i Næringsforeningens aktiviteter med det antall representanter som en finner formålstjenlig.


Oppsigelse medlemskap
Medlemskapet følger kalenderåret. Oppsigelse skal skje skriftlig innen 31.12 for kommende år.