bodsalg

Historien bak Tiendebytte

 

Tiendebytte er Norges eldste martna og har mer eller mindre sammenhengende vært arrangert i Mosjøen siden 1600-tallet.

Martnan var opprinnelig en arena hvor nordmenn, svensker og samer møttes for å bytte varer før vinteren satte inn. Folket fra kysten byttet varer med folket fra fjellet og dro således nytte av hverandres virke for å berge vinteren over.

Det finnes dokumentasjon på at Tiendebytte i Vefsn har vært arrangert tilbake på 1700-tallet.
 

  • I begynnelsen ble ikke Tiendebyttet arrangert i Mosjøen, men på Halsøya.
    Tiendebua, hvor folk betalte inn skatter, var plassert på Halsøya og det var også der all handel foregikk. I forbindelse med dette ble det ofte arrangert møter mellom godseiere og leilendinger, samt at det kunne bli arrangert ulike politiske møter i forbindelse med disse dagene.
  • Utover 1800-tallet begynte det også å bli arrangert underholdningsinnslag i forbindelse med disse dagene. I 1875 ble det rapportert om mellom 2000 og 3000 besøkende på Tiendebyttet.
  • I mellomkrigstiden var lokalavisene svært kritisk til arrangementet, som de hevdet hadde utspilt sin rolle. Dette skyldes antakelig alt brennevinssalget og kaffebuene.
  • På 2000-tallet har Tiendebyttet blitt mer profesjonalisert og er blitt utvidet til et kombinert handels- og kulturarrangement.